velkommen til oslo fiskehall
Startsiden
Andelshavere
Historikk
Bildearkiv
English
Nyttige linker
Kontakt oss
kontakt oss
Velkommen til AL Oslo Fiskehall
Oslo Fiskehall A/L

AL Oslo Fiskehall er Norges største fiskemarked, og forsyner Oslo og hele østlandsområdet. -mer en halvparten av landets befolkning med førsteklasses fersk fisk og fiskeprodoukter.

Effektiv distribusjon gir denne befolkningen større utvalg av fisk og fiskeprodukter - og like fersk som i de fleste kystbyer.

AL Oslo Fiskehall er Oslos 3. største vannforbruker.


fiskehallen
produksjon
import /eksport

Omsetning
Fiskegrossistene holder seg orientert hele døgnet om fangstmeldinger og tilgjengelig kvantum. Dette tilbys umiddelbart butikker og storhusholdninger. Mens Oslo sover Kommer trailere med førsteklasses fisk til grossistene på Oslo fiskehall.
Disse er eksperter på fisk, foredling og produksjon. Grytidelig gjør fiskehandlerne innkjøp til sine forretninger, Grossistene sender fersk fisk og andre fiskeprodukter ut til kunder over hele østlandsområdet.

Produksjon
I Oslo Fiskehall foregår også en betydelig produksjon. Det finnes nemlig 7 røkerier, 2 fiskematkjøkken, 4 lutefiskprodusenter, og dessuten salting, filettering samt graving av mange sorter fisk. Over 120 personer har sitt virke i Oslo Fiskehall, og tilsammen omsettes nær 400 tonn fisk hver måned.

Import / Eksport
Oslo Fiskehall mottar fisk og skalldyr hovedsakelig fra Norge, men det er også en utstrakt import fra de fleste land i Europa og fra USA og Canada.
Til og med fjerne Østen er representert. En del av importen til terminalen er kun transitt/omlasting til kunder i utlandet.

 

Kontakt ossNyttige linkerEnglishBildearkivHistorikkAndelshavereStartsidenTil toppen